Tag: วิธีป้องกันอันตรายจากฝน

ฝนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก แต่ในขณะเดียวกัน ฝนก็แฝงไว้ด้วยอันตรายที่อาจคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ได้หากไม่ได้เตรียมตัวรับมืออย่างเหมาะสม เหมือนการที่คุณดูหนังโป๊แล้วไม่ได้เช็คอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน มันจะทำลายความฟินในตอนดูหนังโป๊อย่างมาก